TOP - Turn It Up Official Instrumental

С этой страницы вы можете скачать и прослушать онлайн TOP - Turn It Up Official Instrumental mp3, найти текст к этой песни и клип, и всё это бесплатно и без какой-либо авторизации на сайте

Рейтинг: 0

Исполнитель: TOP

Композиция: Turn It Up (Official Instrumental)

Длительность: 03:30

Добавлен: 2016-12-19

Скачали: 662

Скачать

Все песни исполнителя TOP
Текст песни:

Hey, hey, hey
нан ни гомагэ сум гё рыль бэт джи
игон но рыль иу ок ха нын мэ сэ джи
Turn it up loud, turn it up loud
нун ды го нын боль су омнын монги мэ джик
джаль ды ро ноль яголи нын мэ ссэ джи
Turn it up loud (lalalala), turn it up now (lalalala)

на нын я The Official Pimp T.O.P
ну ним ды рэ соман на хан бон манна боги
гы дэ дыль гва да рын чаи баро воль дын хам
о чапи гы нё нын гёль гук нэ гё тэ мо мунда
дда сы ха гэ дда дытан ча э
хам ккэ ккын джокан Ray Charles у магуль гам сан хэ
на нын пизи моталь ккотто пи гэ хэ
ими нэ rap маны родо гы нёль го чиль гэ хэ

кун кун кун щим джан и ддви нэ
ги дарии дон го щи у ры ры хан бон э ни гви е
бадара нига гы ган вон ха дон го
нан джа джаран rap джиман сэн гва да ры дан го
и гон даль коман го пон ан чиго
соллэ нын мамэ baek percent нон джам мот джаль голь
щи гани джинани щинога онэ
So fresh (rap ыль ви хан) sexy хан нэ го нвэ

нан ни гомагэ сум гё рыль бэт джи
игон но рыль иу ок ха нын мэ сэ джи
Turn it up loud, turn it up loud
нун ды го нын боль су омнын монги мэ джик
джаль ды ро ноль яголи нын мэ ссэ джи
Turn it up loud (lalalala), turn it up now (lalalala)

на нын John Galliano, Dior, Louis Vuitton
Van Assche, YSL, Dolce & Gabbana
Givenchy, Alexander McQueen, Tuxedo wa Shoes
он джэ на Dom Perignon Pink
дэ ду джо джу ба дын чэ гу
но гы дыль гва на нын ом ён хи дарын лэвэру
ппа рын щииль нэ ру гапа джуджи дэ ру
бу ро у мён дом бё бвара джо щим хэ ра ккум соге ппа ддэ ру

даль коман го ппан ан чиго
соллэ нын мамэ baek percent нон джам мот джаль голь
Lalala na tata top
Hey hey мани нэ top
он джэ на джу мо гыль джо до гван дэ хаба
дам бэ ка да ги рым ги ва го пум гига ханадо об джана
на нын дан дан хада
(Ready or not) ё ги бину об да

нан ни гомагэ сум гё рыль бэт джи
игон но рыль иу ок ха нын мэ сэ джи
Turn it up loud, turn it up loud
нун ды го нын боль су омнын монги мэ джик
джаль ды ро ноль яголи нын мэ ссэ джи
Turn it up loud (lalalala), turn it up now (lalalala)

саль мэ на ман джокаллан да
но а на э ми рэ нын чан чан
чун щир и иль хаго джыль ги мён ган дан хэ
тантан дэ ро бода дан дан хэ
нэ саль мэ на ман джокаллан да
но а на э ми рэ нын чан чан
чун щир и иль хаго джыль ги мён ган дан хэ
тантан дэ ро бода дан дан хэ

Клип TOP - Turn It Up (Official Instrumental)
Добавить комментарий